W 1997 roku rzeka prawie porwała Leonarda. Na szczęście w heroicznej walce uratowali go mieszkańcy, przywiązując linami do potężnego dębu stojącego tuż obok.

Piękny, drewniany i jeden z najcenniejszych w Polsce, gotycki kościółek pod wezwaniem św. Leonarda. Wzniesiono go z drewna modrzewiowego, posadowiono na kamiennym fundamencie i nakryto gontowym dachem. Właściwie od początku istnienia nie został zmieniony, dzięki czemu dziś możemy zobaczyć, jak wyglądała typowa świątynia w XV wieku na ziemiach polskich. W XVII wieku dobudowano zadaszenia tzw. soboty, które miały służyć pielgrzymom a na dachu wzniesiono wieżyczką na sygnaturkę.

Urokliwy z zewnątrz, cudowny w środku… zachwyca już od pierwszego spojrzenia. Na ścianach i suficie piękne malowidła a w powietrzu zapach świec i drewna.

Kościół składa się z jednej nawy oraz wielobocznego prezbiterium. Gdzie się nie spojrzy tam wielobarwne polichromie, te na stropie uznaje się za najstarsze, pochodzą z XV wieku, z czasów budowy kościoła. Przed nami Ostatnia Wieczerza, sceny Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego, Dekalog, za ołtarzem Ukrzyżowanie Chrystusa, a także słup pogańskiego bożka Światowida. Malowidła są wszędzie, pokrywają ściany, sufity i małą ambonę, na której wśród roślinnych motywów ulokowali się Ewangeliści. Na belce tęczowej uwagę przykuwa gotycki krucyfiks i barokowe rzeźby Matki Boskiej i św. Jana.

Główny ołtarz tryptykowy przedstawia patrona świątyni św. Leonarda w towarzystwie św. Wawrzyńca i św. Floriana. Kiedyś świątynię zdobiły trzy gotyckie ołtarze, niestety w 1992 roku zostały skradzione. Szczęśliwie odzyskane nie wróciły jednak na swoje miejsce, dla bezpieczeństwa przekazano je jako depozyt do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie a w lipnickim kościele umieszczono kopie, wykonane przez miejscowego artystę. Na wyposażeniu kościoła znajdują się pochodzące z XVII wieku i nadal działające – organum mobile portabile, czyli przenośne organy, albo inaczej pozytyw szkatulny.

Kościółek jest bardzo piękny i maleńki. Po renowacji w 2003 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Niewielka Lipnica Murowana założona w XIV wieku przez króla Władysława Łokietka słynna głównie z konkursu palm, ma na swoim terenie wspaniałe historyczne obiekty a wśród nich jest ten drewniany kościółek, cudem wyrwany Uszwicy w czasie wielkiej powodzi.

***

Zobacz też kolorową Niedzielę Palmową tamże.

Leonardo z Lipnicy Murowanej